חיוב ארנונה רטרואקטיבי – רק במקרים חריגים ומיוחדים

ביהמ"ש העליון קבע, כי כדי שרשות מס תהיה רשאית לתקן שומת מס באופן רטרואקטיבי, היא חייבת להצביע על סמכות מפורשת שהוקנתה לה בחוק לעשות זאת. בעניין ארנונה אין סמכות כזו, ולפיכך ידו של בית המשפט תהיה קפוצה במתן אפשרות לתקן שומת ארנונה באופן רטרואקטיבי. לקריאת הכתבה לחץ כאן.

השארת תגובה