ביהמ"ש העליון פסק כי ככלל, כאשר לנכס ריק יש מספר שימושים המותרים על פי דין, יש לסווג נכס זה, לצורך חיוב בארנונה, בהתאם לסיווג הזול ביותר מבין שימושים אלה. במקרה דנן, נכון יהיה לסווג את בניין המערערת לפי סיווג של "תעשיה ומלאכה" במקום סיווג של "משרד", זאת לכל התקופה שהנכס עמד ריק.

עעמ 8804/10 חלקה 6 בגוש 6950 בע"מ נ' עיריית תל אביב-יפו

השארת תגובה