כאשר נדרשת, על פי צו הארנונה, הכרעה בינארית לגבי נכס פלוני בין שני סיווגים תיטה הכף לעבר הגדרה פוזיטיבית וספציפית הקיימת בצו מאשר לקטגוריה שיורית שבו, שבצידה תעריף גורף שאינו מתחשב בטיבם ובמהותם של הנכסים.

עמנ (ת"א) 42163-12-10 ג'יג'י אקדמי בע"מ נ' מנהל הארנונה בעירית תל אביב יפו.

 

השארת תגובה