על הרשות מוטלת חובה מוגברת של הגינות, והיא אינה יכולה לעצום עיניה ולהשתמש בכוח הרב הנתון לה לצורך גביה מנהלית, מקום וגם לגישתה עצמה עולה בעייתיות בזהות המחזיק בנכס. כך שמן הראוי כי במקרים בהם עולה מחלוקת ממשית באשר לזהות המחזיק בנכס כי הליכי גביית הארנונה יבוצעו בדרך של הגשת תביעה אזרחית רגילה, בה תינתן ההזדמנות לכל הצדדים להציג ראיותיהם וטענותיהם באופן בו ניתן יהיה להכריע במחלוקות העובדתיות והמשפטיות.

 

עת"מ 37332-11-11 הרשקוביץ נ' עירית נהריה ואח'.

השארת תגובה